Позиция на Нове Хоумс
Nove Homes

„Нове Хоумс” АД констатира зачестили случаи на медийни публикации, съдържащи твърдения за свързаност на дружеството с г-н Васил Божков. В тази връзка заявяваме, че тези твърдения са напълно неоснователни. Г-н Божков няма собственост в дружеството и не участва в органите на управлението му. Тези обстоятелства са видни от вписванията по партидата на дружеството в Търговския регистър и РЮЛНЦ, който е публичен и са лесно проверими. Подканваме всички медии да извършват проверка на фактите, преди да  публикуват новини свързани с дружеството.